Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Religion år 3

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga böcker samt heliga byggnader och platser inom kristedomen, judendomen och islam. Du kommer även att lära dig att undersöka och beskriva likheter och olikheter mellan de tre religionerna. Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Bedömningen kommer att göras under pågående arbete, utifrån din förmåga att visa hur du kan:

  • muntligt redogöra för vad de olika religionerna står för och vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
  • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser
  • jämföra och se likheter och olikheter mellan de olika religionerna

Hur ska det bedömas?

  • Hur du aktivt deltar i samtal, (genom att ställa frågor, svara på frågor och ha egna funderingar)
  • Hur du muntligt redovisar vilka symboler, högtider och heliga byggnader och platser tillhör respektive religion.
  • Hur du kan beskriva några likheter och olikheter mellan judendom, kristendom och islam.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

  • skapa en gemensam matris där vi samlar gruppens kunskaper och begrepp inom de tre olika religionerna,
  • läsa olika faktatexter om de aktuella religionerna samt se på olika filmer om dem,
  • jämföra olika berättelser och symboler, som vi illustrerar på olika sätt,
  • diskutera och reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna,

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback