Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Nationellt prov åk 9-vt 18

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

I det nationella provet testas samtliga fem förmågor i matematik.

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:
- lösa problem
- förstå och använda begrepp
- använda matematiska metoder
- föra matematiska resonemang
- använda matematikens uttrycksformer i skrift och tal

Innehåll

Arbetsområdet är en repetition av hela grundskolans senare del i matematik. Vi kommer att utgå från kap 5 (Genrepet) i Matte Direkt 9 .

Genomförande

Arbetsområdet pågår fram till och med v 19. Du arbetar utifrån en checklista. Varje område inleds med att du gör en diagnos, därefter markerar du på din checklista vad du behöver träna mer på. Vidare kommer vi att ha specifika genomgångar, men du får också möjlighet att repetera på egen hand.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper när du gör det nationella provet i matematik.

Elevinflytande

Under arbetet har du stort inflytande över vad du ska arbeta med och hur. Du avgör själv vilka moment du behöver lägga tid på och planerar på egen hand vilka uppgifter du ska arbeta med.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback