Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

1

Bondgårdens djur åk 1

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Vilka djur bor på en bondgård? Vad äter de? Hur låter de? Vad heter djurens ungar? Vad får vi från djuren?

Mål

När vi är klara med arbetsområdet bondgården ska du ...

 • Känna igen bondgårdens djur och veta vad de heter.
 • känna till vad djuren äter och hur de bor.
 • Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.
 • Förstå betydelsen av vissa ord t.ex. kam, fjäder, tryne
 • Känna till vilken nytta vi har av de olika djuren, t.ex veta att vi får ägg och kött från hönsen, veta att vi får mjölk från kor

Arbetssätt och undervisning

Vi ska:

 • samtala om bondgården.
 • lära oss om bondgårdens djur genom faktaböcker.
 • skriva enkel fakta om djur som är vanliga på en bondgård.
 • titta på filmer om djuren och bondgården.
 • besöka 4H-gården vid Gränby

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • Känna igen bondgårdens djur och veta vad de heter.
 • känna till vad djuren äter och hur de bor.
 • Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.
 • Förstå betydelsen av vissa ord t. ex. kam, fjäder, tryne.
 • Känna till vilken nytta vi har av de olika djuren på bondgården.
 • Skriva en enklare faktatext.

Du kommer att få visa dina förmågor i...

 • samtal och diskussioner.
 • dina faktatexter.
 • olika skrivuppgifter och bilduppgifter.

Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter