Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Faktatext Sv/No

Simrislundsskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Samtidigt som vi arbetar med olika livscykler kommer vi att titta närmare på hur en faktatext är uppbyggd och du ska få träna på att skriva egna faktatexter om solroser och grodor.

Syfte- målet med undervisningen

Du ska:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur. Använd egna ord och meningar.
 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.

Hur ska du lära dig detta?

 • läsa och förstå faktatexter från datorn eller häfte
 • lyssna när någon annan läser faktatexter
 • diskutera texten
 • lyssna på genomgång om hur man skriver faktatexter
 • skriva egna faktatexter

Tillvägagångssätt:

 • Ta reda på fakta 
 • Tankekarta eller stödord
 • Använd Stödmallen till faktatext
 • Skriv din faktatext på datorn.
 • Rita en bild som kan kopplas till texten.
 • Ge respons på en kompis text utifrån checklista.
 • Titta igenom responsen du fått och redigera.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback