Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska åk 5 Läsa och samtala

Hällingsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Läsa och samtala

Varför ska vi lära oss detta?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Vad ska vi lära oss?

Läsa

 • att använda olika lässtrategier
 • att läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern
 • att läsa olika sorters texter med flyt
 • att redogöra för innehållet i faktatexter, skönlitterär text och tidningsartiklar
 • att läsa "mellan raderna" och dra slutsatser

Tala, lyssna och samtala

 • kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • kunna intervjua
 • kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord

Informationssökning och källkritik

 • känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet
 • kunna söka information i uppslagsverk, på internet och i faktaböcker 

Hur ska vi lära oss detta?

Läsa

 • faktatexter i samband med övriga skolämnen
 • tyst läsning av egen vald bok
 • gruppläsning.
 • läsa mellan raderna
 • läsförståelsetexter

 

Tala, lyssna och samtala

 • samtal vid lösande av uppgifter i grupp
 • presentationer av arbeten

Information och källkritik

 • diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet
 • sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Matris i svenska åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback