Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Jä vt 18 eng åk 8 Courage VB

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

What is courage for you? Who is courageous? What does it take to make you stand up for another person, for justice, against discrimination?

Mål 

Du ska kunna diskutera  muntligt och skriftligt vad mod är för dig och vem som i dina ögon är modig. Du ska träna dig på att förstå talad engelska och att läsa engelska texter. Lära dig de grammatiska momenten: genitiv, bestämd artikel, adverb och oregelbundna verb. 

Genomförande

Vi läser, diskuterar och samtalar om "Courage", tittar på olika klipp som handlar om mod och lyssnar på texter som handlar om mod på olika sätt. De grammatiska momenten tränar vi huvudsakligen via övningsboken och stenciler som du får av din lärare och genom övningar på datorn.

Bedömning

Du ska skriva en uppsats som handlar om mod . Du får också göra en läs-och hörförståelse, samt ett prov på de grammatiska momenten som vi har tränat extra intensivt (se ovan). I den skriftliga delen bedömer jag följande:

 • begriplighet och tydlighet
 • fyllighet och variation (olika exempel och perspektiv)
 • sammanhang och struktur
 • anpassning till syfte, mottagare och situation
 • kommunikativa strategier (omformuleringar, förklaringar och förtydliganden)
 • flyt och ledighet
 • omfång
 • vokalbulär, fraseologi och idiomatik, meningsbyggnad, textbindning
 • grammatik
 • stavning

Kursplanemål

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och situation
 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
VT 18 Engelska åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback