Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Argumentation och debattartikel

Dalskolan, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Att kunna tala eller skriva för sin sak är ofta avgörande för att få sin vilja igenom. Och att kunna genomskåda olika slags argument kan hjälpa dig att punktera dem och inte minst fatta egna, välgrundade beslut. I det här momentet kommer du att få läsa olika slags argumentera texter och inte minst träna upp din egen argumentationskonst!

Syfte och centralt innehåll

Vi arbetar med detta för att du ska få utveckla nedanstående förmågor och möta nedanstående undervisningsinnehåll. 

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillsammans med en klasskamrat få skriva dels en insändare, dels en debattartikel. 
Du kommer att få träna på att analysera exempel på argumenterande texter, leta tes och argument och bedöma dessa texters uppbyggnad och kvaliteter. 
Du kommer att få ge kamratrespons på en text som skrivits i klassen.

Du kommer att få skriva en egen debattartikel. 




Bedömning

Din examinerande skrivuppgift kommer att bedömas i fråga om språkliga kvaliteter och hur väl den fungerar som debattartikel. 
Din insats under arbete, diskussion och debatt i klassrummet kommer att bedömas kontinuerligt. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Argumentation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback