Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Frihetstiden och den Gustavianska tiden 6an vt 2018

Gudhemsskolan, Falköping · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Om 1700 talet

 

Du ska:

känna till några vetenskapsmän  och kvinnor samt Gustav III

kortfattat kunna beskriva dessa personer liv och beskriva vad som hände i Sverige och Europa under den perioden dessa personer levde.

känna till och visa att du har förståelse för dessa händelser och begrepp: frihetstiden, upplysningen och Gustavianska tiden 

ha kunskaper om olika människors levnadsvillkor under 1700-talet.

 

 

Arbetssätt

 Lektionerna kommer att bestå av genomgångar och olika uppgifter som löses individuellt och i smågrupper. Du kommer att få visa dina kunskaper och färdigheter genom muntliga förhör och ett skriftligt prov. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback