Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Franska prov

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Prov i Franska

 

 Verb listan : Etre, avoir, parler, aller, och faire

 

1)      1-Skriv minst  5 meningar och använd presens form : välj från listan      

 

2)     2- Skriv minst 3 frågor och använd följande frågoeord  ( qui, où, qu’est ce que , combien, comment och quand)                                                                                           

 

3)      3-Skriv minst 2 frågor Utan att använda frågeord t.ex as- tu n chien? Tu as un chien ? Est ce que tu as un chien                                                                                                                

 

4)      4-Skriv minst   2 meningar och använd ( sa, son , ses, leur och leurs)   t.ex son chat est joli = hans katt är fin    sa chatte est joli                                                                               

 

5-Skriv minst en mening med negationer ( ne…. Pas )     t.ex je ne mange pas du fromage.      

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback