Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

kartan och världen

Idalaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Du ska få lära dig att utforska Jorden med hjälp av geografens viktigaste redskap - karta och jordglob.

Undervisningens innehåll: Hur?

Inom arbetsområdet ska vi arbeta med det här:

 • Karta och jordglob.
 • Norden
 • Sveriges natur och olika förutsättningar
 • Världsdelarna
 • Källkritk
 • Kompass

Vi kommer att läsa gemensamma texter och diskutera dessa tillsammans. Du kommer också att skriva faktatexter tillsammans med en kamrat. Arbetsområdet avslutas med att du kommer få söka fakta om något land i världen där ni tillsammans ska jämföra två olika källor.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • väderstrecken
 • världsdelarna
 • använda kompassen
 • vara källkritisk
 • välja ut huvudsaklig fakta 

 

 


Läroplanskopplingar

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter