Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturen

Stentägtens förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

vårtecken - blommor - insekter

Dom här sista veckorna nu fram till sommarsemestern så pratar vi om våren, vårtecken, blommor. Vi  vänder på lite stenar och tittar efter vad som finns under dom. Det är mycket spännande att gå på promenader nu...


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback