Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Fjärilars liv

Mörsils skola F-9, Åre · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Du får möjlighet att träna på att genomföra systematiska undersökningar och följa fjärilens utveckling. När du dokumenterar och pratar med andra om undersökningen av fjärilens livscykel så får du möjlighet att använda dig av biologiska begrepp.

Pedagogisk planering Fjärilarnas liv

 

Det här kommer du kunna utveckla

Konkretisering:Tydliggör vilka kunskaper och förmågor som

detta arbetsområde ska ge eleverna förutsättningar att

utveckla (och som sedan ligger till grund för de skriftliga

omdömena).

 

• Du får möjlighet att träna på att genomföra

systematiska undersökningar när du följer

fjärilens utveckling.

• När du dokumenterar och pratar med andra om

undersökningen av fjärilens livscykel, får du

möjlighet att använda biologiska begrepp.

• Du kan även utveckla din förmåga att beskriva och förklara hur det hänger ihop

i naturen.

• Du ska förstå hur viktiga fjärilarna är som pollinatörer och hur de påverkas av

växtgifter och odling för att kunna ta ställning i frågor som rör ekologisk

hållbarhet.

• Du bör i slutet av arbetsområdet veta vad som är en fjäril och kunna känna igen

några vanliga arter i Sverige

 

Arbetssätt och undervisning

Arbetssätt och undervisningsformer, som kommer att användas för att eleverna

ska få möjlighet att utveckla de aktuella förmågorna.

• Ni arbetar parvis och enskilt med att undersöka en fjärils utveckling från larv till färdig

fjäril.

• Du ska bearbeta dina resultaten genom att berätta och skriva du kommer även få

möjligt att redovisa med hjälp av teckningar, tillverka en larv och slutligen göra en bok av allt material. .

• Genom att se film, läsa text och höra berättelser kommer du få möjlighet att ta

ställning i frågor som rör miljön.Förankring i läroplanen

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla

under detta arbetsområde

Bi använda kunskaper i biologi för att granska information,

kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och

ekologisk hållbarhet,

Bi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Bi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva

och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och

samhället.
Centralt innehåll NO 1-3

Bi 1-3 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Bi 1-3 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas

och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Bi 1-3 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer

i ekosystem.

Bi 1-3 Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Bi 1-3 Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med

text, bild och andra uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 

Eleven kan

• lära, utforska och arbeta både självständigt och

tillsammans med andra och känna tillit till sin

egen förmåga,

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och

självständigt formulera ståndpunkter grundade

på kunskaper och etiska överväganden,

 

Bedömning

Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till

grund för bedömningen

av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och

förmågor som arbetsområdet

syftat till. Indikatorer som visar på kunnandet.

 

Biologi år 3

• I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen

och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

• Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och

andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och

människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

• Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp

av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i

diskussioner och samtal.

• Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i

naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter