Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Vi bor i Sverige

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

En vikarie har startat upp ett arbete i geografi som jag har fått avsluta. I det här området har eleverna fått bekanta sig med Sveriges olika tätorter, kommuner, län och landskap samt fått kunskaper om var man bodde förr, var man oftast bor nu samt varför. Eleverna har fått ta del av innehållet genom att gemensamt läsa i geografiboken för att därefter fylla i ett kompendium med frågor utifrån läroboken. Eleverna fick därefter göra ett skriftligt prov som enbart kan ge inte godtagbart och godtagbart resultat. Under provtillfället fick eleverna ha kompendiumet framför sig.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Vi bor i Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter