Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Hållbar utveckling - skräpplockardag

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Idag arbetade vi med hållbar utveckling - Grön flagg - håll sverige rent. Idag "städade" vi Malmköpings gator. Barnen tillsammans med oss pedagoger samlade skräp idag. Vi pratade om vart skräpet kommer ifrån och vad händer när djuren äter soppor så som glasskärvor, papper eller metall. Se: http://www.hsr.se/ för mer information kring 'Håll Sverige rent'


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback