Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Dagens drill

Södermalmsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Att drilla något innebär att man övar, övar och övar tills att man får ett bra flyt. I det här momentet övar du ditt flyt när det gäller tre av skolans viktigaste förmågor: läsa, skriva och räkna.

Syfte

Syftet är att öva sådana förmågor som underlättar skolarbetet i alla ämnen. Syftet är också att bli medveten om sin egen utveckling och att öva på att utvärdera sina insatser och resultat.

Så jobbar vi

Du jobbar med ett område som du vill förbättra. Det kan vara t.ex. huvudräkning, multiplikationstabeller, avkodning, minnesteknik, handstil eller tangentbordsträning. Det är viktigt att det är ett område som är lätt att utvärdera och se framsteg i. Du börjar med att beskriva nuläget (t.ex.: jag kan skriva 10 ord på en minut på tangentbordet). Därefter sätter du upp ett mål för vart du vill nå (t.ex.: jag vill kunna skriva 20 ord per minut). Sedan övar du ofta, helst varje dag, och många gånger (minst 10-20). Du skriver ned dina resultat och firar dina framgångar! För det man övar blir man bättre på. Du kan komma att jobba både enskilt och i par.

Bedömning

Det här momentet bedöms inte. Däremot gör dina framgångar att du jobbar mer effektivt i de allra flesta ämnen vilket ger dig mer tid att nå längre.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter