Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Slöjd vt -18 Redovisning / värdering 2

Gammal, Trelleborg · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Redovisning / värdera 2

Syfte

Detta ska vi arbeta med

När du är färdig med ditt slöjdföremål ska du skriva en redovisning. Denna redovisning ska du lägga ut på portfoliodatabasen @tt slöjda med bild och text. Tänk på att göra det snyggt och rättstavat för det är många som kan se din redovisning. 

Om du inte har ett konto så skapa ett, du väljer själv användarnamn och lösenord. Välj ett som du använder ofta annars glömmer du det till nästa gång, eller skriv upp det. Någon slöjdlärare måste godkänna innan du kan använda ditt inlogg. www.slojd.nu/slojda

Följande punkter ska besvaras i din redovisning:

Varför valde du att göra detta slöjdföremål?

Hur gjorde du?

Beskriv tydligt, tänk på att använda rätt ord för olika verktyg och tekniker.

Vilka material har du använt? 

Hur skall de skötas?

T.ex. Hur varmt kan det tvättas? Tål det fukt? Behöver det oljas/målas?

Räkna ut vad det kostat.

Utvärdera ditt arbete.

Hur har du arbetat? Är du nöjd? Vad har du lärt dig? Kunde du ha gjort annorlunda?   Gick allt som planerat, stötte du på några problem och hur löste du dem?

 

Tolka uttrycket på ditt slöjdföremål och försök se kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

T.ex. Varför valde du den färgen/formen du gjorde? Vad tror du att den som tittar på ditt slöjdföremål tänker/känner? Har du blivit inspirerad av något i modet eller ungdomskulturen? Har du kommit i kontakt med något som liknar detta tidigare?

Detta kommer vi att bedöma

Din redovisning/värdering kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Matriser i planeringen
Slöjd åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter