Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Väder åk 5

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Fokusområde: Väder och luftens egenskaper

Ämne: Fysik

Arbetsområde:

Under denna period kommer vi att titta närmare på väder. Väder är det som sker i luftlagret kring jorden - vår atmosfär.

Konkreta mål:

Du ska:

 • med naturvetenskapliga begrepp, kunna beskriva hur regn, hagel och snö bildas
 • kunna förklara hur vindar uppstår, såsom landbris och sjöbris
 • kunna beskriva vad växthuseffekten är och hur den påverkar klimatet på jorden
 • kunna ge förslag på sådant vi kan ändra på i vår vardag för att minska utsläpp av växthusgaser
 • genomföra en systematisk undersökning kring temperatur, lufttryck och väderlek
 • veta vad följande begrepp innebär och kunna använda när du uttrycker dig muntligt och skriftligt

Begrepp: väder, atmosfär, nederbörd, regn, hagel, snö, åska, landbris, sjöbris, växthuseffekten, temperatur, lufttryck, väderleksprognos, meteorolog

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • med naturvetenskapliga begrepp, kunna beskriva hur regn, hagel och snö bildas
 • kunna förklara hur vindar uppstår, såsom landbris och sjöbris
 • kunna beskriva vad växthuseffekten är och hur den påverkar klimatet på jorden
 • kunna ge förslag på sådant vi kan ändra på i vår vardag för att minska utsläpp av växthusgaser
 • genomföra en systematisk undersökning kring temperatur, lufttryck och väderlek
 • veta vad följande begrepp innebär och kunna använda när du uttrycker dig muntligt och skriftligt

Begrepp: väder, atmosfär, nederbörd, regn, hagel, snö, åska, landbris, sjöbris, växthuseffekten, temperatur, lufttryck, väderleksprognos, meteorolog

Undervisning:

I undevisningen kommer vi att:

 • arbeta med faktatexter
 • ha genomgångar och diskussioner
 • titta på film
 • ha grupparbete
 • genomföra systematiska undersökningar

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Väder åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter