Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

läsförståelse realia Real Madrid

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

läsförståelse realia Real Madrid

Tidsplan

  • Vecka 22

Mål

Du ska kunna:

läsa en text, svara på frågor

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

* realia

Bedömning

läsförståelse

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Matriser i planeringen
läsförståelse realia Real Madrid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback