Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Ensemblespel 2018

S:t Jörgens skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Under våren arbetar vi med att musicera i ensemble - piano, gitarr, bas, trummor och sång. Vi kommer även att arbeta med genrekunskap, samtal om och analys av musik som vi lyssnar på, tex i samband med Melodifestivalen. Vi kommer också att arbeta med kamratbedömning och självbedömning i samband med att vi spelar själva.

Förmågor att utveckla

Musicera

 • Sjunga tillsammans i olika genrer, unisont och i stämmor.
 • Spela tillsammans i ensemble på olika instrument, som piano, gitarr, bas, trummor.

Musikens sammanhang

 • Analysera och samtala om musik som vi lyssnar på - ta reda på genre, lyssna efter vilka instrument som spelar, fundera över musikens funktion och sammanhang.
 • Samtala om och bedöma både det egna och kompisarnas spel och sång.

Så här arbetar vi

 • Sjunga olika låtar - ofta samma låtar som vi spelar.
 • Spela ackord på piano och gitarr.
 • Spela basstämmor på elbas.
 • Spela komp på trumset.
 • Spela tillsammans i ensemble på olika instrument.
 • Rösta i jurygrupper på bidragen i Melodifestivalen och samtala om låtarna.
 • Arbeta med genrekännedom.
 • Arbeta med självbedömning och kamratbedömning.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

Musicera

 • delta i gemensam sång, unisont och i stämmor och följa rytm och tonhöjd.
 • spela ackord, basstämma och trumkomp - enskilt och i ensemble.

Musikens sammanhang

 • kunna resonera om ditt eget och andras musicerande.
 • kunna beskriva hur du upplever olika musik och hur olika musik används för att påverka människor.
 • kunna höra och förklara skillnad på olika genrer.

 

Hur ska vi bedöma?

Musicera

 • När du sjunger visar du din förmåga att följa tonhöjd och rytm.
 • När du spelar visar du din förmåga att spela melodi, ackord, basstämmor och trumkomp.
 • Vi samtalar om hur det låter och vad du kan öva på för att förbättra.

Musikens sammanhang

 • När du bedömer ditt eget och dina kompisars musicerande visar du din förmåga att resonera.
 • När du deltar i samtal om den musik vi lyssnar på och berättar hur musiken får dig att känna och tänka visar du din förmåga beskriva musik och hur den kan påverka.
 • När du deltar i samtal om låtarna vi lyssnar på och arbetar med, visar du din förmåga att höra skillnad på och förklara olika genrer.

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Matriser i planeringen
Ensemble
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter