Skolbanken Logo
Skolbanken

Skog och natur

Bikupan, Hedemora · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Barnens intresse och nyfikenhet för djur och natur tas tillvara i projektet.

Syfte

Väcka nyfikenhet för vår närmiljö och få kunskap om djur, växter och årstidernas förändringar.

Mål
Se kopplingar till läroplanen

Metod

Gå till skogen nära förskolan

Vi undersöker vilka växter och djur som finns med hjälp av lupp och förstoringsglas

Vi klättrar, springer och leker, tar oss över stock och sten

Dokumentation

Med film och foto i iPad
Barnen är med och berättar vilka foton de vill ska läggas i Unikum

 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback