Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagsorganisationen på Lammets Förskola

Lammets förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Vår vardagsorganisation är en del av förskolans utbildning, där omsorg, utveckling och lärande binds samman. Omsorg är det som sker i vardagen mellan människor och i vår miljö. En vardagsorganisation skapar förutsättningar och valmöjligheter, som utmanar barnen att bredda och fördjupa lärandet, genom att använda många olika uttrycksätt

Välkomnandet

Alla barn välkomnas varje morgon både inne och ute. Frukost serveras. Stationer finns färdigställda för barnen att utforska, så som teckna, bygga och konstruera, lyssna på musik, läsa bok och olika ute aktiviteter.
Syftet: Att barnen och vårdnadshavarna känner sig trygga och välkomna på förskolan.


Projekttid
Utforskande aktiviteter förbereds av en pedagog från varje hemvist och om det är möjligt även några barn. Vi går också ut och upplever naturen. Projekt fokus är hållbar utveckling, ekologi, odlande. Barnen är uppdelade i mindre grupper.
Syftet: Att barnen får uttrycka sig på olika språk samt utvecklar sina förmågor att skapa med olika material och tekniker.
Vardagsreflektion med barnen sker vid fruktstunden/ morgonsamlingen för att lättare komma vidare i projektet. Vad hände i går/ förra gången?
Syfte: Att få igång barnens tankar över det vi gjort tidigare och att förbereda barnens fortsatta utforskand


Eftermiddag
Några stationer finns kvar att utforska vidare under hela dagen. Andra aktiviteter finns utifrån barnens intressen och egna val. Pedagogerna finns nära barnen och sprider ut sig i miljöerna både ute och inne.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter