Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Modeller

Grycksboskolan, Falun · Senast uppdaterad: 2 juni 2018

När använder vi modeller inom kemin? Hur kan en modell förklara hur en atom ser ut? Hur är olika molekyler uppbyggda?

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • använda använda kunskaper i kemi för att granska information
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen

Konkretisering av mål

Du kommer att få lära dig

  • hur olika modeller kan förklara och beskriva saker som är svåra att se eller förstå
  • hur olika modeller kan visa hur atomer bygger molekyler 

Arbetssätt

Vi läser texter och arbetar med uppgifter
Vi tittar på film
Vi bygger modeller av atomer på olika sätt

Bedömning

Dina kunskaper bedöms efter hur du

  • deltar i genomgångar
  • arbetar med dina uppgifter
  • genomför de praktiska uppgifterna

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Kemi år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback