Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Partillemodellen engelska - Ämnesscreening år 4 VT- 2018

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 2 juni 2018

Partillemodellen engelska - ämnesscreening år 4. Partillemodellen innehåller kommunövergripande kunskapsbedömning av varje elevs förmågor att kommunicera på engelska.

Delmoment och mål mot kunskapskraven år 6

  1. What picture is the right one?   Kunna läsa och förstå enkla bildtexter.
  2. Colour the clowns.  Kunna förstå enkla instruktioner.
  3. Teddy Bear and the Elephant. Förmåga att lyssna och förstå innehållet - Reception.
  4. What are the words? Kännedom om grundläggande ord och hur de stavas.
  5. In the forest. Läsa och förstå enkla instruktioner.
  6. At the circus. Läsa och förstå korta berättande texter.
  7. This is me.  Vilja och förmåga att uttrycka sig i skrift, innehåll och språk
  8. E4 Ordavkodning. Förmåga att läsa/avkoda engelska ord.
  9. Att ställa frågor och besvara frågor. Höra och kommunicera på engelska. Kännedom om hälsnings- och presentationsfraser, liksom hur man svarar och ställer frågor.  

Resultat och bedömning

Resultat av delmomenten redovisas i bifogad matris. Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
PARTILLEMODELLEN - ENGELSKA ÅK 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback