Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5 - 6

Dansprogram VT 2018 åk 7

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 juni 2018

Äntligen är det dags för ett dansmoment! I detta arbetsområde kommer du få möjligheten att prova på rörelse i form av att tillsammans med dina klasskamrater sätta samman ett rörelseprogram till någon vald musikgenre.

Centralt innehåll

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är följande:

  • utveckla er förmåga att röra er i takt till musik.
  • utveckla er samarbetsförmåga.
  • utveckla rörelseglädje.

 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

  • hur väl du klarar av att anpassa dina rörelser i takt & rytm till musiken.

Arbetssätt

Vi inleder arbetsområdet med att förevisa olika inriktningar på musik att utgå ifrån, sedan får du som individ välja vilken av följande dansformer som du önskar använda: Street (pop), Hip hop, Disco, Linedance, Aerobic (Sumba).

Sedan sätter jag som lärare ihop olika grupperingar inom varje musikal som skall arbeta tillsammans.

Sedan använder ni inspiration via youtube inom de olika musikgenrerna. Vidare pratar vi om vilka möjligheter det finns till att bygga upp programmet, vikten av att samarbeta väl och effektivt använda tiden.

Efter första tillfället så kommer ni att i mindre grupper sätta ihop ert program till en musikslinga som repeteras kontinuerligt. Dansprogrammet ska ha ett huvudfokus på takt/rytm och ska innefatta synkroniserad grupprörelser men får även innehålla individuella nummer.

Efter att ni har satt ihop ett program och tränat på detta så kommer ni avslutningsvis att redovisa programmet genom att lämna in det via ert classroom. Är man själv inte nöjd med inlämningen, så kan man individuellt komplettera via classroom.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Matriser i planeringen
Dansprogram VT 2018 Åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback