Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Teknik åk9 Gamma Stolsbygge vt18

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 3 juni 2018

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

I detta arbetsområdet ska du visa att du:

 • kan bygga en hållfast (10 kg) och praktisk stol som är designad till en specifik målgrupp (tex. pojke, flicka, hund)
 • kan rita en skiss och måttangiven ritning
 • kan skriftligt beskriva arbetets gång och utvärdera processen
 • känner till betydelsen av materialval och beskriva vilket material du hade valt att göra din stol av om den tillverkades på riktigt.

Undervisningen

Vi kommer i undervisningen att:

 • ha lärarledda genomgångar kring konstruktion och hållbarhet samt skala
 • göra rittekniksuppgifter
 • ha praktiskt arbete

Arbetet avslutas med en inlämning på google.classroom.

Bedömning

Du kommer bli bedömd i din förmåga att ta dig an den praktiska och skriftliga uppgiften nedan.

Praktisk uppgift:

 • kunna bygga en stol efter de givna instruktionerna och din egen ritning

Skriftlig uppgift:

Inlämning av beskrivning av hur du planerat och utfört ditt arbete samt

 • Skiss och måttangiven ritning i skala.
 • Beskrivning av stolen och dess konstruktion.
 • Om stolen tillverkades på riktigt, vilket material skulle du använt då? Varför?
 • Gjorde ni några ändringar under arbetets gång? Varför?/Varför inte?
 • Kan något förbättras? Hur?
 • Är ni nöjda med ert arbete? Varför/Varför inte?

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Teknik - arbetsområdet stolen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback