Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Elektricitet

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 juni 2018

Vad är energi? vad behöver vi den till? Vad är elektricitet? Varifrån kommer den? Vem upptäckte den? Varför lyser lampor? Varför lyser lampan men inte sladden? Hur kan det finnas ström i ett batteri? Varför får jag en stöt ibland när jag kommer emot någon? Vad är kretsar? Hur kan elektricitet bli värme? Varför ska jag inte bada i sjön när det åskar? Finns det elektriska djur? Djur som lyser, är de elektriska? Hur kan fåglar som sitter på kraftledningar överleva? De här frågorna och många andra kommer du att få svar på under vårt arbete med elektricitet.

Elektricitet

Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. I arbetet om elektricitet ska eleverna få lära sig:

 • Skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • Att elektronerna finns ytterst i atomen.
 • Att de negativt laddade elektronerna dras till de positva protonerna.
 • Vad en blixt är.
 • Hur en glödlampa fungerar.
 • Om moderna lampor
 • Hur en strömbrytare fungerar.
 • Vilka ämnen som leder elektrisk ström.
 • Om serie- och parallellkoppling
 • Om risker med el.

 

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt med att koppla med elektriska komponenter.
 • Vi kommer att ha enskilda/gemensamma övningar och laborationer.
 • Vi kommer att se på film som hjälper till att förklara innebörden av elektricitet.
 • Vi kommer att arbeta i läromedlet.

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur elektriska kretsar ska kopplas,
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
fysik åk6 Lättläst
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback