Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik

Säteriskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Den här terminen har vi att arbetat med taluppfattning och huvudräkning samt med addition, subtraktion, multiplikation med uppställning. Vi räknade med tal i bråkform. Vi arbetade med digital och analog tid. Vi arbetade med grundläggande geometriska objekt och dess egenskaper. Vi planerar också att arbeta med mätning, längd och räkna ut omkrets och area.

Såhär kommer vi att arbeta.

 

Vi arbetar med bok och konkret material samt med Ipad.

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden. Du får träna på:

 • taluppfattning och huvudräkning
 • addition, subtraktion och multiplikation med uppställning
 • multiplikationstabellerna
 • tal i bråkform
 • tiondelar
 • hundradelar
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • diskutera matteproblem och förklara hur du har tänkt
 • längdenheter
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • avrundning

Bedömning

Vi följer kontinuerligt elevers kunskapsutveckling och bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter