Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Chez le docteur

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi fortsätter jobba intensivt med samtliga färdigheter; läsa, skriva, höra, tala. Fokus kommer att vara att arbeta med kroppen och sjukdomar. Vi kommer även att arbeta med personbeskrivningar och jämförelser (komparation av adjektiv).

Syfte

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

  • kommunicera på franska
  • läsa och förstå talad och skriven franska
  • skriva egna texter på franska
  • uttrycka dig grammatisk korrekt. 

Undervisningen

Vi jobbar med olika slags texter från olika medier, lyssnar på franska nyheter, talar och diskuterar. Undervisningen kommer också innehålla repetition av samt en del nya grammatiska moment. 

Bedömning

Jag bedömer de mindre prov vi gör kontinuerligt under arbetsområdets gång, de skriftliga uppgifter du lämnar in till mig samt dina insatser under lektionstid. Du kommer få tillfälle att visa prov på dina muntliga färdigheter genom film, muntliga övningar, dialoger etc.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback