Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Jä vt 18 åk 5 Mu Musikhistoria STT

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 juni 2018

Musikhistoria om epokerna Wienklassicismen och Romantiken

Musikens sammanhang och funktioner, Musikhistoria

Wienklassicismen och romantiken

Mål för elev

-Du ska utveckla din kunskap om och förståelse för olika sorters musik

-Du ska utveckla din förmåga att lyssna på olika sorters musik

-Du ska lära dig fakta och kännetecken om klassisk musik

-Du ska utveckla din förmåga att diskutera skillnader mellan de olika musikepokerna

 

Genomförande 

Du kommer att ha genomgångar

Du kommer att lyssna på musik i olika stilar från de olika epokerna

Du kommer att ha läxor och prov

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

-redogöra för olika kännetecken, kompositörer och fakta inom klassisk musik

-urskilja musik från de olika epokerna

-urskilja olika instrument

 

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner  

 

Kursplanemål


Genom undervisningen i ämnet musik ska eleven ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

-utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer såväl den egna som andras


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Musikens sammanhang och funktioner åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter