Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Jä vt 18 åk 9 Musik Låtskrivarverkstad STT

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 juni 2018

Du skriver och framför egen musik

Mål

Du utvecklar din förmåga att

- använda dina teoretiska och praktiska musikkunskaper som grund för låtarbetet 

- använda din musikaliska lyhördhet vilken gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik

- använda din röst, rytminstrument, solo- och/eller kompinstrument som uttrycksmedel för den musik du skapar
- använda dig av musikens byggstenar * ) när du komponerar och musicerar.

* ) Musikens byggstenar (ur centralt innehåll): Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, ackord, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng (stick, intro,outro).

Uppgift

- Du skapar en egen komposition tillsammans med andra i en grupp.

- Du och din grupp redovisar er komposition inför klassen

- Du/ni tänka på hur ni bygger upp er låt och vilka musikaliska byggstenar ni vill använda er av.

Genomförande

1. Du och din grupp bestämmer själv låtens genre och instrumentation (röst och/eller olika instrument)

2. Du och din grupp skapar, övar och bearbetar på egen hand med handledning av lärare. 

3.  Du och din grupp använder lektionstid till arbetet men tar även ansvar för att se till att ni blir klara med låtprojektet i tid. Möjlighet att boka nya grupprummet för övning kommer att finnas.

4. (extra) Du och din grupp redovisar inför klassen om det finns tid.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- använda dina musikaliska tankar och idéer i praktiskt skapande

- att använda de musikaliska byggstenarna i kompositionen

- att bearbeta kompositionen till ett färdigt resultat när det gäller helhet, timing, och genrekänsla.

att musicera (se bedömningsmatris Musicerande åk 9)

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor i skapande anges i bedömningsmatrisen

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • skapa musik, samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.
  • utveckla en musikalisk lyhördhet genom att skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skapande åk 9 vt 18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback