Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4

Livsåskådning, klass 4, vt -18

Piratenskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Livsåskådning


Läroplanskopplingar

Begreppen religion och livsåskådning.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen
Livsåskådning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback