Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Skriva ett tal och hålla talet åk 9

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi avslutar årskurs nio med att hålla ett hyllnings/avslutningstal. Någon gång i livet ställs man inför att säga ett par ord till någon. Kanske då ens barn tar studenten, gifter sig eller vid en högtidsdag.

Tala:
- Vi inleder med att lyssna på kända tal och prata om hur man använder kroppsspråket för att förstärka det talade språket. 

- Tittar på ett tals olika delar.

- Vi tittar på hur man via layout kan försköna talet.

- Bearbeta talet efter respons.

- Ni håller era tal i grupp på scen i aulan v 23.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter