Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Yrken i närområdet förr, nu och i framtiden

Flygelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi kommer att arbeta med temat yrken. Vad är ett yrke? Vilka yrken fanns förr, finns nu och kommer att finnas i framtiden.

Mål

Målen är:

* att veta vad ett yrke är
* att kunna ge exempel på några olika yrken förr och nu
* att kunna läsa enkla faktatexter om olika yrken och kunna svara på frågor omkring dessa.
* att kunna skriva en enkel faktatext om ett yrke

Arbetssätt

Vi kommer att läsa och skriva faktatexter om olika yrken.
Vi kommer att titta på filmer och samtala om yrken.
Vi kommer att få besök av vuxna som berättar om sina yrken.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 
- skriva en enkel faktatext om yrken
- läsa en enkel faktatext om yrken
- kunna lyssna aktivt vid filmvisning eller när någon berättar om sitt yrke. -


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Yrken och verksamheter i närområdet.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter