Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Matens kemi

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

...

Maten - livsviktig kemi

Arbetsområdet handlar om de ämnen som är nödvändiga för att vi ska kunna växa från en obetydlig cell till vuxen människa, nödvändiga för reparationer av kroppen under hela livet och för att ge energi till allt arbete som ska utföras.

I arbetet med mates kemi ska du få lära dig om:

 • kolhydrater - energikälla och byggmaterial,
 • fetter - energirika estrar,
 • proteiner - livets molekyler,
 • mineralämnen och vitaminer.

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra undersökningar av kolhydrater, fetter och proteiner,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband mellan kolhydrater, fetter och proteiner.

Målet med undervisningen är att:

 • eleven ska känna till något om kolhydratmolekylernas byggnad och egenskaper,
 • eleven ska ha kunskap om kolhydraternas centrala roll för allt levande som byggnadsmaterial och energikälla,
 • eleven ska känna till något om kostfibernas kemiska byggnad och betydelse,'
 • eleven ska känna till något om fettmolekylernas byggnad och egenskaper,
 • eleven ska ha kunskap om fetternas stora betydelse för kroppens energiförsörjning,
 • eleven ska veta skillnaden mellan mättat, omättat och fleromättat fett,
 • eleven ska ha kunskap om proteinernas byggnad och deras egenskaper,
 • eleven ska känna till att proteiner används bl a som byggnadsmaterial i allt levande,
 • eleven ska känna till vilken mat som är kolhydratrik, fettrik eller proteinrik.

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Du kommer att få besvara instuderingsfrågor.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.
 • Du kommer att få göra en egen fördjupning om ett av näringsämnena

 

Detta ska bedömas:

Se "Bedömningsmatris KEMI Lgr11".


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Matens kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback