Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Alla årskurser

Berättande text och läsförståelse

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Eleverna kommer att skriva en berättande text samt göra ett läsförståelsetest.

Mål för elev

  • formulera sig och kommunicera i skrift
  • läsa och analysera texter för olika syften
  • anpassa språket efter olika syften
  • följa språkliga normer

Innehåll

  • lässtrategier för att förstå och tolka olika slags texter
  • strategier för att skriva olika typer av texter
  • berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger

Genomförande 

Arbetsområdet inleds med att eleverna tränar på att skriva berättande texter samt övar sin läsförståelse genom gemensam läsning av berättande texter. 

Redovisning

Avslutningsvis kommer eleverna utifrån givna instruktioner att få skriva en berättande text. De kommer också att få göra ett läsförståelsetest uppdelat i två delar. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Berättande text och läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback