Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Sveriges minoriteter

Sörviks skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

I det här arbetsområdet får du chans att lära dig mer om Sveriges fem nationella minoriteter. Du får bl.a. lära dig lite om deras histori- varför och hur de kom till Sverige, ders språk och varför det är viktigt att vi lär oss om minoriteter.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I det här arbetsområdet kommer eleverna att få lära sig om de fem svenska nationella minoriteterna.

Hur ska vi lära oss detta?

Eleverna kommer att få läsa och göra aktiviteter om gruppernas ursprung och kultur. De kommer även att få läsa om varför det finns en särskild lagstiftning kring dessa minoritetsgrupper.

Arbetsområdet inleds med att klassen gemensamt får läsa om samerna och minoritetsgrupp. Detta eftersom samerna även är Sveriges ursprungsbefolkning och eftersom de framhävs i kursplanen.

Därefter kommer eleverna att delas in i olika grupper där varje grupp får fördjupa sig i en av de övriga minoritetsgrupperna i Sverige.

Vad som kommer att bedömas:

Arbetet avslutas med en inlämningsuppgift där elevern besvarar frågor utifrån vad de ska ha lärt sig. Bedömningar sker även kontinuerligt under arbetets gång. 

Hur du får visa vad du kan:

När du arbeta i din grupp ska ni skriva en faktatext där ni fördjupat er i en minoritet och den texten är till udnerlag för beömning vilket också din inlämingsuppgift är.

 

Viktiga begrepp:

Sapmi

minoritet

ursprungsbefolkning

diskriminering

minoritetsfolk

ursprunghistoria

språk

tradition

romer 

romani chib

tornedalingarna

Tornedalen

minoritetsfolk

meänkieli

sverigefinnar

finska

finlandssvenskar

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 


Läroplanskopplingar

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Ludvika Pedagogisk planeringsmall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter