Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F - 3

Djur och växter i närmiljön

Hulanskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Under utflykter kommer vi att undersöka djurlivet i vårt närområde. Vi ska göra fältstudier och lära oss om grodans livscykel, leta efter småkryp som vi sorterar efter egenskaper och artbestämmer.

 Syfte och förmågor (ur Lgr 11)

  • Genomföra undersökningar i biologi.
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Kunskapskrav (ur Lgr 11)

Eleven kan…

  • beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande i närmiljön.
  • ge exempel på livscykler hos några djur.
  • utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.
  • namnge några djur, sortera dem efter olika egenskaper.
  • dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kunna använda sig av sin dokumentation i diskusisoner och samtal.

Bedömningssituationer:

Du visar oss pedagoger vad du kan genom att…

  • berätta och samtala.
  • visa och presentera det du lärt dig med hjälp av egna texter och bilder.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Biologi åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback