Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Kemi

·

Årskurs:

7

Naturvetenskaplig upptäckt VT-18

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Naturvetenskapliga upptäckter: Ge exempel, beskriva, förklara, visa på samband, generalisera kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

Självbedömning

Filmer

Texter - skriva och söka information

 

Bedömning

Sker genom en inlämning i slutet av arbetsområdet. se uppgift

 

Uppgift

Beskriv och förklara vad den naturvetenskapliga upptäckten har haft för betydelse för människans levnadsvillkor. I din förklaring ska både möjligheter och risker finnas med för varje upptäckt.

 

Du ska skriva om följande tre naturvetenskapliga upptäckter:           

 • Penicillin (biologi)
 • Laser (fysik)
 • Plast (kemi)

 

Inlämning sker på UNIKUM senast fredag den 8/6.

Inlämningen skall innehålla:

    • Namn och klass överst i dokumentet.
    • Tydliga rubriker för varje ny upptäckt.

 

Obs! Alla upptäckter skall finnas med i samma dokument.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Fysik, Kemi, Biologi år 7-9
Uppgifter
Naturvetenskapliga upptäckter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback