Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

"Kompisbok" Dela med sig

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Grön Flagg HUR MAN ÄR EN BRA KOMPIS Livsstil & Hälsa Vi vill att barnen ska få mer kunskap om hur man är en bra kompis. Detta för att minimera konflikterna i våra barngrupper. Vi kommer att utgå från ett värdegrundsmaterial "10 små kompisböcker" av Linda Palm och Lisa Sollenberg.

 
1. Planerade insatser
1.1 När
V.23 Tisdag 5/6-18
1.2 Vem/vilka
Cirkelgruppen - 7 barn
1.3 Genomförande
Först läsa boken "Dela med sig". Vidare. Diskutera innehållet tillsammans med barnen. Sedan utföra en aktivitet där barnen får arbeta med att dela med sig med hjälp av olika frukter. Dock räcker inte frukten till alla och barnen får lov att dela med sig och diskutera hur vi kan lösa problemet.
Detta dokumenteras och följs upp på torsdag (Läsa fruktboken och återkoppla till dagens akt.)
1.4 Syfte
Syftet med aktiviteten är att barnen ska kunna samspela och dela med sig och utveckla sina sociala förmågor. Respektera varandra och vänta på sin tur.
1.5 Material
Frukt

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback