Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Pubertet, sex och samlevnad.

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Från barn till vuxen

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att arbeta med människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död, kropp och knopp. 

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att kunna något om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död.

Att kunna ta till dig och hitta information i olika källor.

Att kunna bearbeta informationen och skriva fakta med egna ord.

Att kunna förstå och följa skriftliga instruktioner.

Att du kan resonera och diskutera kring olika problemställningar.

Hur ska det bedömas?

Du visar att du har lärt dig i området genom att skriva fakta och olika text uppgifter "om ett liv". Här visar du också att du kan följa skriftliga instruktioner.

Att du är med och diskuterar kring olika problemställningar.

Du bedöms fortlöpande under lektionstid.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter