Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik, VT-18, åk 6

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Under området "Ellära" kommer du att få lära dig om: * lampa och batteri * vad som behövs för att en lampa ska lysa. * historiska upptäckter * att rita, tolka och använda enkla kopplingsscheman. Med hjälp av det du lärt dig kommer du att skapa en egen konstruktion som kan lysa och röra på sig.

Centralt innehåll

 • Vanliga tekniska system i samhället. (vattenrening och vattenledning, elsystemet)
 • Hållbar utveckling. Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser.
 • Hur olika komponeneter samverkar i ett tekniskt system.

Arbetssätt, arbetsformer

 • Du tränar ord och begrepp genom att vi läser i teknikboken och vi ser filmer tillsammans. 
 • Du får övningsuppgifter och vi genomför observationer av hur olika tekniker fungerar. 
 • Du övar att koppla batterier, sladdar och lampor och lär dig hur en elektrisk krets fungerar. Parallellkoppling och seriekoppling.
 • Du genomför ett eget konstruktionsarbete med elektriska kopplingar. Genom att skissa på egna förslag tar du fram en idé till en lösning på en uppgift du får.  Förslaget till lösning visas genom att du gör en fysisk modell och en ritning. Du testar din lösning, justerar den och ger förslag på förbättringar.
 • Du dokumenterar arbetsprocessen i en teknikbok med förklarande ord och begrepp, symboler och mått.
 • Materialet till modellerna är lera, papp eller plast mm.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Hur du kan ta dig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Din förmåga att kunna utarbeta förslag till lösningar och använda tekniska ord, begrepp och utrycksformer.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Matriser i planeringen
Teknik kunskapskrav år 4-6
Uppgifter
Teknikuppdrag vecka 19-22