Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hjältarna hjälper oss att hjälpa solen vidare

Tullmästaren förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi har arbetat med olika dilemman i vårt värdegrundsarbete. Vi har även sett barnens intresse för olika superhjältar och deras krafter. Barnen har skapat egna superhjältar och nu vill vi ge dem superkrafter som är bra att ha som en kompis.

Bakgrund

Intresset för superhjältar som Spiderman, ninjagos, Stadenshjältar har varit stort hos barnen en längre tid och vi vill ge dem fler infallsvinklar på vad en hjälte kan göra förutom att slåss eller förstöra som flera av dem säger att de gör.  

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka? 

Projektet innehåller, förutom barnens intresse för populärkultur, värdegrund och genus. Vi kommer fokusera på barns samarbetsförmåga med fokus på sociala spelregler (empati, tillit, respekt). 

Varför?

Syfte med projektet? 

Hur kan vi, med hjälp av populärkultur, stärka kamratskapen i gruppen och stärka barnens jag- och vikänsla? 

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas? 

Vi kommer använda digitala verktyg (iPad, projektor) och skapandematerial en stor miljö kommer att skapas av barn och pedagoger med hjälpa av material som tidningspapper, tapetklister träskivor toarullar, kartonger osv.. Vi kommer filma, dramatisera, , skapa, regissera och producera. 

Vi kommer lyfta de estetiska språken ( drama, bild) samt de digitala språken (filma, fota, ljudupptagning i appen Puppetspals HD.).

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Kan vi skapa en arena för kollegialt lärande när vi utgår från barnens intresse och erfarenheter utifrån de teater-case som vi jobbat med under samlingar och de filmer som vi tillsammans har tittat på om "Stadenshjältar" och "Vännernasstad."

Kommer alla barn uttrycka och bli hjälpta i sin rollek och sitt sätta att hantera konflikter?

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål (nedan) 

Förutom de prioriterade målen har vi även valt att ta med ett värdegrundsmål och ett estetmål. 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prioriterade mål
Projektes gång

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback