Skolbanken Logo
Skolbanken

kommunikation vt-18

Rönnbäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Genom att ge eleverna möjligheten att själv välja, be om och få uppmärksamhet och samspela med andra, vistas i kommunikativ miljö och använda bilder och konkreta föremål som förberedelse ökar vi elevens kommunikation.

kommunikation

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

delta i aktiviteter där vi tränar på samspel med varandra, förstå turtagning. Ha tydliga rutiner och förberedelser med hjälp av bilder och konkreta föremål.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

gemensamma aktiviteter, sång och musik , samling, AKK, bilder, individuella arbetspass

 

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

delta i aktiviteter till samspel, turtagning.

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fortsätta med trycka hända, uppmuntra till svar och uppmärksamhet.

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback