Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Samhällsekonomi år 8 2018

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

En introduktion i samhällsekonomi.

Syfte

Du ska kunna redogöra för det ekonomiska kretsloppet och analysera hur olika förändringar ( t ex höjda skatter, arbetslöshet, inflation...) på verkar kretsloppet.

Du ska kunna använda begrepp som är relevanta för ämnet och sätta in dem i ett sammanhang.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer under lektionerna att jobba med det ekonomiska kretsloppet dess betydelse, begrepp och texter som hjälper dig att sätta in relevanta begrepp i ett sammanhang.

Vi kommer också under lektionerna att jobba med texter och se film som berör ämnet.  Detta kommer vi att göra genom EPA-modellen och individuella skriftliga reflektioner. Kursen avslutas med en gruppuppgift.

Bedömning

Bedömningen sker genom ditt deltagande i klassrums diskussionen, ditt sätt att förhålla dig till tilldelade arbetsuppgifter. samt en avslutande gruppuppgift.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback