Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Bråk och procent

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Under detta arbetsområde kommer vi få fördjupa våra kunskaper kring att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform. Vi kommer lära oss hur man adderar och subtraherar tal i bråkform. Vi kommer arbeta med begreppen: procent, tal i procentform, blandad form, tal i bråkform och tal i decimalform

Avsnitt 1

 

Mål:

- Jag känner till de begrepp som tillhör detta område

- Jag kan skriva tal i bråkform, decimalform och procentform.

- Jag kan växla mellan tal i procentform, bråkform och decimalform

- Jag kan addera och subtrahera tal i bråkform, procentform och decimalform

- Jag kan jämföra och storleks ordna tal i bråkform, procentform och decimalform


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bråk och procent
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback