Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 3

Berätta om en person som är viktig för dig1

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Du har övat berätta om dig själv och ska nu muntligt berätta till en Powerpoint och skriva om en person som är viktig för dig. Det kan vara en idol eller förebild inom musik, idrott, någon du känner väl eller någon som gjort något betydelsefullt för dig, din familj, miljön eller mänskligheten. Du väljer själv. Motivera ditt val!

 

  • Du ska göra en Powerpoint som har  4 bilder och rubriker till varje bild.
  • Du ska redovisa/berätta  till dina bilder  med hjälp av stödord eller minneskarta på ett förståeligt sätt och med god prosodi.
  • Du ska skriva en beskrivande text om en för dig viktig person.
  • Du ska uttrycka dig förståeligt i skrift och använda:
  • skrivtekniska regler,
  • förståelig meningsbyggnad och
  • ordformer som underlättar förståelsen

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen
Kommunicera i tal och skrift
Uppgifter
Berätta om en person som är viktig för dig

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback