Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

5

Var rädd om miljön

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Vad är hållbar utveckling? Du ska få lära dig mer om miljön. Hur ska vi leva för att alla människor på jorden, och våra barn och barnbarn i framtiden ska få samma möjligheter? Hur tar vi hand om miljön?

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under detta tema kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, så att du ska kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och göra goda miljöval och prioriteringar i vardagen.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

  • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
  • din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön
  • att kunna använda dig de kunskaper du lär dig om miljö och hållbar utveckling för att kunna ta ställning och argumentera i olika miljöfrågor.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se filmer.

Vi kommer att läsa texter.

Vi kommer att ha diskussioner om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Vi kommer att arbeta i grupper och enskilt.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Bedömning

  • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
  • din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön
  • din förmåga att använda dig av de kunskaper du lär dig om miljö och hållbar utveckling för att kunna ta ställning och argumentera i olika miljöfrågor.

Hur ska det bedömas?

Genom ditt deltagande i diskussion och i grupparbeten visar du på din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.


din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön


din förmåga att använda dig de kunskaper du lär dig om miljö och hållbar utveckling för att kunna ta ställning och argumentera i olika miljöfrågor.


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback