Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Människokroppen - våra sinnen

Näsvikens skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Vi ska läsa om våra sinnen och göra olika experiment.

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar... ... nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva ... Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

 

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

• Vi läser olika faktatexter och samtalar om dem

• Vi tittar på faktafilmer. 

• Vi gör olika undersökningar och experiment med de fem sinnena.

 

Bedömning

Du ska kunna berätta om vilka de fem sinnena är; syn, hörsel, känsel, smak och lukt och hur de fungerar.

Du ska kunna berätta om några uppfinningar som hjälper oss när våra sinnen inte fungerar (glasögon, rullstol, hörapparat).


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback