Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Värdegrund år 3

Näsvikens skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Fungera tillsammans, samarbeta, fundera och prata om normer och regler, utveckla en förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka, vara och leva, reflektera över mänskliga rättigheter, barnens rättigheter(Barnkonventionen), sin egen identitet och sitt egna förhållningssätt i olika frågor.

Centralt innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

  • Vara en bra kompis (sitt egna förhållningsätt och hur man är mot  andra.)
  • Ta ställning i etsiska frågor.
  • Samarbeta och respektera  andra.
  • Visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara.

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 

  • FN och barnkonventionen
  • Sett på värdegrundsfilmer och diskuterat
  • Samarbetat med mobila skolteamet och skolpsykolog kring lika-olika, uppmärksamhet, fokus ordningsträning och planering,
  • Att vara en bra kompis
  •  Samarbetslekar.

Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback