Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5 - 6

NTA - Kemiförsök

Skolbyns skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Med den här NTA-lådan kommer du att undersöka fem okända ämnen systematiskt med naturvetenskapliga metoder, för att till slut ta reda på vilka de olika ämnena är.

Kemiförsök

Du kommer att få

• lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen

• undersöka fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut med hjälp av dessa metoder

• dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning.

• lära dig om vilka säkerhetsregler som gäller då man arbetar med kemiska ämnen.

• se exempel på olika ämnens löslighet i vatten och deras förmåga att bilda kristaller. 

Arbetssätt......

Under ett antal tillfällen kommer du att få bekanta dig med 5 olika vita pulver och undersöka deras egenskaper. 
Genom experiment, diskussion, iakttagelser, dokumentationer kommer du fram till vilka de olika pulvren är.
Vi kommer läsa faktatexter om kemister och kemiarbete gemensamt i gruppen.

Syfte:

Centralt innehåll:

Bedömning:

Din förmåga att:

  • genomföra enkla undersökningar efter given planering och då ta till dig grundläggande begrepp och sammanhang
  • inom kemi hantera okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
  • samla på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
  • Du kommer även få visa att du kan de vanligaste varningssymbolerna, samt visa att du förstår varför det är bra med dessa märkningar av olika kemiska produkter.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
NTA Kemiförsök
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter